• :
  • :
LLVT THỪA THIÊN HUẾ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - LLVT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG " PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ"
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LLVT tỉnh xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ quê hương, đất nước.

   Để đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định “Xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) và thế trận an ninh nhân dân (ANND) vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc” là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay. Nhận thức sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân” được xem là ưu tiên hàng đầu trong xây dựng nền QPTD trên địa bàn tỉnh nhà. 

Nét nổi bật trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng thời, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương và đơn vị vững mạnh. Chủ động tham mưu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) vững mạnh, rộng khắp. Thường xuyên xây dựng, bổ sung các phương án, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ, xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh (QP, AN), không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà cho bà con nhân dân vùng lũ huyện Quảng Điền.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động gắn với các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”... Đặc biệt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3; phòng, chống đại dịch Covid -19 vừa qua đã khẳng định rõ nét từ Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị đã lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của LLVT tỉnh nổi bật trong năm 2020, 2021 như: Tổ chức 6 đợt (2.399 lượt BĐ ĐP, DQTV..tham gia tìm kiếm 13 Liệt sỹ hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3; tham gia chữa cháy rừng 31 lần (với 275, 8 ha rừng các loại). Huy động 5. 641 lượt cán bộ, chiến sỹ Bộ đội thường trực, DQTV, 62/1.071 lượt phương tiện, 23/426 tàu xuồng khắc phục hậu quả bão, lụt năm 2020; huy động 2.450 lượt cán bộ, chiến sỹ, 2354 lượt DQTV với 21.381 ngày công, 6094 lượt Hội viên Hội Phụ nữ, Đoàn viên thanh niên làm nhiệm vụ tại các Khu cách ly y tế tập trung, các tổ chốt liên ngành đường bộ; chốt biên giới, các vùng có nguy cơ cao theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực tiễn cho thấy cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế và lực lượng DQTV, DBĐV luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu, kịp thời có mặt, vượt qua hiểm nguy, chia ngọt, sẻ bùi cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh… để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đây chính là cầu nối để tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. 

Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình "Bánh chưng xanh" và "Xuân biên cương" vì người nghèo tại huyện A Lưới

Trong những năm tới, trên thế giới, khu vực, xu hướng hợp tác, phát triển vẫn là chủ đạo nhưng cũng còn yếu tố đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế, đó là chủ nghĩa ly khai, mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc, hoạt động khủng bố quốc tế; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Trong nước, cùng với thời cơ, thuận lợi, còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Trong đó phá  vỡ “thế trận lòng dân”, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.. được chúng xác định là một mục tiêu quan trọng. Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế kinh tế, xã hội, đời sống của Nhân dân có phát triển, tiến bộ song còn nhiều bất cập (Thành phố Huế được mở rộng), là địa bàn trọng điểm về QP, AN; một trong những trung tâm có nhiều tôn giáo của cả nước… Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách đối với LLVT Thừa Thiên Huế trong xây dựng “thế trận lòng dân” phải được tiến hành chủ động bằng các giải pháp đồng bộ sau đây. 

Trước hết, phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng “thế trận lòng dân” trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, nhất là ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của xây dựng “thế trận lòng dân”. Qua đó, làm cho mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn, đầy đủ nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” là chủ trương chiến lược cơ bản, lâu dài, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. 

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhiệt tình tham gia xây dựng nông thôn mới

Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ quân đội và LLVT tỉnh, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”; gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác quản lý bộ đội; gắn thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Làm tốt vai trò tham mưu cho cho cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch các dự án kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị; đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ chiến đấu, các căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật. Nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân sự địa phương nhất là cấp huyện, xã cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực tại chỗ để củng cố, xây dựng tiềm lực quân sự, chính trị - tinh thần, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trước hết là “thế trận lòng dân” vững chắc. Cùng với đó, phải đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (KVPT), (thành phố) vững chắc theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI và Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh giúp dân gặt lúa chạy lũ

Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, chú trọng các đối tượng là cán bộ ở cơ sở xã, phường, thị trấn, chức sắc, chức việc tôn giáo. Tham mưu, đề xuất các chủ trương biện pháp thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn… của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIKết luận 43-KL/TW ngày 07-01-2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Nghị quyết số 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong thời kỳ mới”…

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tham gia "Ngày Chủ nhật xanh" giúp dân vệ sinh môi trường

Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình địa bàn, sớm phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, không để xảy ra các “điểm nóng”. Tích cực tham gia giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa - xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn gắn với đơn vị an toàn. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch nhằm phá vỡ “thế trận lòng dân”, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết quân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên đề cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ vững phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhất là kỷ luật trong quan hệ quân dân. 

Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Thực hiện chế độ tự phê bình và lắng nghe ý kiến phê bình của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân địa phương về thực hiện đoàn kết quân dân; định kỳ thông báo tình hình, rút kinh nghiệm phối hợp hoạt động giữa địa phương và đơn vị. Cùng với địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết các hoạt động của LLVT tỉnh tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương và địa phương tham gia xây dựng Quân đội, xây dựng nền QPTD, an ninh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” và xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân trong thời kỳ mới.

Xây dựng “thế trận lòng dân” phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trên cơ sở phát huy trách nhiệm đồng bộ của mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức, lực lượng LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ là lực lượng nòng cốt quyết tâm xây dựng “thế trận lòng dân” bền vững làm nền tảng phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện môi trường và thông minh theo tinh thần Nghị quyết số 54- NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị ./.

Người viết: Đại tá NGUYỄN VĂN QUẾ

(Trợ lý Ban KHQS)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 387
Hôm qua : 491
Tháng 05 : 10.421
Tháng trước : 31.118
Năm 2022 : 113.808
Năm trước : 359.351
Tổng số : 541.969