• :
  • :
LLVT THỪA THIÊN HUẾ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - LLVT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG " PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ"
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2022 và những năm tiếp theo.

Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là  nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của đơn vị hàng năm. Trong những năm qua Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) Thành phố đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện, SSCĐ và sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang thành phố Huế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là  nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của đơn vị hàng năm. Trong những năm qua Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) Thành phố đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện, SSCĐ và sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang thành phố Huế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị Đảng ủy Quân sự Thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo
thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng năm 2021

Trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh về công tác huấn luyện, SSCĐ; trọng tâm là Nghị quyết 765 của QUTW về: “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013- 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy quân sự Thành phố đã tham mưu cho Thành ủy ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sát với tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm đối tượng, địa bàn tác chiến của đơn vị.

Đảng ủy-Ban CHQS Thành phố đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị; tổ chức quán triệt cho cán bộ, nhân viên nắm chắc nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện. Tập trung giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính tiền

phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện và tập huấn cán bộ sát tình hình thực tiễn.

Tập huấn cán bộ đầu năm

 Hằng năm trước khi bước vào các giai đoạn huấn luyện cho các đối tượng, Ban CHQS Thành phố cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức và mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp. Nội dung tập huấn đi sâu vào những vấn đề mới, vấn đề khó để thống nhất chung cho toàn đơn vị, trong đó chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp về phương pháp tổ chức quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện theo từng cương vị, chức trách. Quá trình thực hiện luôn bám sát phương châm bồi dưỡng “Trực tiếp, tại chỗ”, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ mới…

Huấn luyện Dân quân Tự vệ

Chỉ đạo cán bộ cơ quan và Ban CHQS các xã, phường chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, bảo đảm cho huấn luyện từ mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập, công tác cổ động thao trường đến giáo án, bài giảng đều được chuẩn bị chính quy, thống nhất, có kết hợp công nghệ thông tin trong quá trình lên lớp . Hằng năm chỉ đạo đẩy mạnh việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện, SSCĐ.

Hoạt động cổ động thao trường trong huấn luyện

Trong thực hành huấn luyện luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; trong đó, huấn luyện cán bộ là khâu then chốt, huấn luyện chiến thuật là trọng tâm, huấn luyện kỹ thuật là cơ sở. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng và giáo trình mới, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên ngành với huấn luyện theo các phương án, tình huống chiến đấu bảo vệ mục tiêu địa bàn được giao.Quá trình huấn luyện, SSCĐ kết hợp thực hiện tổ chức tốt các phong trào thi đua, tạo sức lan toả mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ký kết giao ước thi đua trong huấn luyên quân sự; Giáo dục chính trị, pháp luật
giữa các Phường trước khi huấn luyện.

Thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp, thành lập các phường, thành phố Huế có diện tích 265,99 km2 (tăng 3,8 lần), quy mô dân số trên 650.000 (tăng 1,8 lần)... Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế là một bước quan trong trọng tiến trình cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị, đó là: Đến năm 2025, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

 Sau khi điều chỉnh địa giới để mở rộng Thành phố và sắp xếp, thành lập các phường, TP Huế sẽ có 265,99km2 diện tích tự nhiên (tăng 3,76 lần)
 Dân số 652.572 người (tăng 1,8 lần).

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp cùng với sự phát triển trên các lĩnh vực của thành phố, đòi hỏi xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của LLVT thành phố Huế trong tình hình mới, trong đó nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng chiến đấu của LLVT Thành phố là yêu cầu cấp thiết. Đảng ủy-Ban CHQS Thành phố đã có nhiều giải pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; trong đó, tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, Nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ DQTV, lực lượng DBĐV về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trong tình hình mới.

Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sỹ phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị tập trung cho công tác huấn luyện, SSCĐ; đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn huấn luyện. Trước hết tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng trong tình hình mới, nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo khâu đột khá nâng cao chất lượng huấn luyện. Nâng cao ý thức cảnh giác và chất lượng huấn luyện, SSCĐ là yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, Nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ thường trực, làm cơ sở để bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của cán bộ Ban CHQS 36 xã, phường.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp đối với việc nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của lực lượng vũ trang địa phương, cũng như thực hiện tốt khâu đột phá về "Nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, nhất à trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương". Đảng ủy-Ban CHQS Thành phố thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp phù hợp với cương vị, chức trách được giao; tập trung vào những vấn đề về thống nhất tổ chức, phương pháp huấn luyện, đăng ký thống kê, diễn tập... Kết quả huấn luyện, rèn luyện kỷ luật của cán bộ, đảng viên được cấp ủy, chỉ huy các cấp đưa vào nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ hàng năm.

Ba là, Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua quyết thắng, thi đua trong ra quân huấn luyện; tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra và hội thao, hội thi về huấn luyện, SSCĐ.

Trước mỗi giai đoạn huấn luyện, mỗi nhiệm vụ trọng tâm phải tổ chức phát động thi đua, từng tập thể, cá nhân đăng ký quyết tâm với chỉ tiêu cụ thể. Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, SSCĐ, thiết thực nâng cao chất lượng tổng hợp đơn vị.

Bốn là, Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực; tham gia tích cực các phong trào thi đua do địa phương phát động; Giữa công tác huấn luyện, SSCĐ với tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Năm là, Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật... Cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội đề xuất giải pháp để thực hiện nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự, phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV. Phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lực lượng dân quân, bộ đội xuất ngũ... xây dựng LLVT ngày càng chính quy, vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong tình hình mới./.

 Trung tá Lê Xuân Sanh

Phó Chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng

Ban CHQS Thành phố Huế

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.270
Hôm qua : 1.144
Tháng 06 : 13.326
Tháng trước : 31.593
Năm 2024 : 143.463
Năm trước : 319.267
Tổng số : 1.217.852