• :
  • :
LLVT THỪA THIÊN HUẾ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - LLVT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG " PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ"
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thể lệ Cuộc thi viết về chủ đề “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế” lần thứ II, năm 2021

       Nhằm tuyên truyền rộng rãi, làm nổi bật những giá trị truyền thống anh hùng của Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế; những hoạt động của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, qua đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đồng thời nhân rộng những kinh nghiệm hay và mô hình hiệu quả trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Báo Thừa Thiên Huế phát động Cuộc thi viết về chủ đề “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế" lần thứ II, năm 2021.

 

Nội dung thể lệ Cuộc thi viết về chủ đề “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế” lần thứ II, năm 2021

I. ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế - Báo Thừa Thiên Huế

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cuộc thi được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm tuyên truyền về chủ đề “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế” lần thứ II, năm 2021; lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội; ghi nhận thành tựu và rút ra bài học kinh nghiệm của Lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh kể từ khi thành lập đến nay; từ đó, khẳng định vị trí, vai trò của Lực lượng quân sự địa phương.

- Ghi nhận, động viên, khen thưởng các tác giả là cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; dân quân tự vệ, dự bị động viên các huyện, thị xã, thành phố Huế; các phóng viên nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên, cộng tác viên của các cơ quan thông tấn, báo chí có tác phẩm chất lượng tốt về Chủ đề “Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế”.

- Nâng cao nhận thức của người dân về Lực lượng quân sự địa phương; góp phần cổ vũ, động viên Nhân dân trong toàn tỉnh phát huy truyền thống thi đua, lao động sản xuất, học tập công tác, chào mừng các sự kiện chính trị, quân sự, văn hóa, lịch sử trọng đại diễn ra hàng năm trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường vai trò cầu nối giữa Nhân dân với Quân đội; củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp “Quân với Dân một ý chí” và với các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế - Báo Thừa Thiên Huế đồng tổ chức Cuộc thi về Chủ đề “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế” lần thứ II, năm 2021 bảo đảm hiệu quả và thực hành tiết kiệm.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TÁC PHẨM DỰ GIẢI

  1.  Nội dung:

Các tác phẩm tham dự Cuộc thi về chủ đề “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế” lần thứ II năm 2021 đảm bảo tính chân thực, khách quan và hiệu quả các nội dung sau đây:

- Ca ngợi, làm nổi bật truyền thống vẻ vang “Tấn công - Nổi dậy - Anh dũng - Kiên cường”, phát huy truyền thống và sức mạnh quân dân trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

- Phản ánh kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân của cấp ủy, chính quyền địa phương, của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

- Phản ánh phong phú, sinh động, sâu sắc kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Thường vụ - Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; kết quả xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; thành quả phối hợp các ban ngành, đoàn thể tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Phản ánh các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và làm nhiệm vụ quốc tế; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện công tác hậu phương quân đội; đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; phối hợp giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai. Trọng tâm, đi sâu kết quả xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

- Các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ trên các lĩnh vực công tác; trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào Thi đua Quyết thắng hàng năm.

- Khuyến khích các tác giả tuyên truyền, đưa các nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI đi vào cuộc sống; kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh, 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh…

  1.  Hình thức tác phẩm dự Giải:
  • Loại hình tác phẩm dự Giải: Báo in, báo điện tử, truyền hình.
  • Thể loại tác phẩm dự Giải: Bài phản ánh, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài chân dung, phim tài liệu truyền hình.
  • Tác phẩm phải đảm bảo chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung, tư tưởng và hình thức thể hiện.
  1.  Quy định đối với từng thể loại như sau:

a. Tác phẩm báo in:

- Mỗi tác phẩm là một bài dài không quá 1.500 chữ hoặc loạt bài (không quá 03 kỳ) của một tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài đăng liên tiếp các số báo liền nhau. Tác giả có thể gửi nguyên bản gốc hoặc bản photo, ghi rõ họ tên báo, tên tác giả và thời gian đăng tải.

- Không nhận tác phẩm đánh máy lại.

- Không xét loại bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điềm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

        b. Tác phẩm báo điện tử:

- Tác phẩm báo điện tử dự giải phải là tác phẩm thực hiện riêng cho báo điện tử công bố lần đầu. Tác phẩm gồm một bài hoặc loạt bài (không quá 03 kỳthể hiện đặc trưng của loại hình báo điện tử. Tác phẩm dự thi phải in ra giấy khổ A4 hoặc A3, ghi rõ tên tác phẩm, tên báo, đánh số trang, tên tác giả và thời gian đăng tải, có hình giao diện của báo, đường link của bài.

- Không xét những tác phẩm báo điện tử lấy từ báo in.

c. Tác phẩm truyền hình:

Mỗi tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm (không quá 03 kỳ/tập/chương trình) và phải ghi lên đĩa VCD/DVD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Tác phẩm truyền hình dài nhất không quá 20 phút, nếu là nhiều tập thì mỗi tập dài không quá 15 phút.

d. Không xét các tác phẩm đang chờ đánh giá và kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Không nhận các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, truyện ngắn, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh).

đ. Tất cả tác phẩm dự giải không trả lại tác giả; Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm vào mục đích tuyên truyền.

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI

- Các tác phẩm gửi dự giải cuộc thi phải được đăng tải, phát sóng trong thời gian từ 01/01/2021 đến 01/12/2021 trên các báo, đài, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

- Những tác phẩm được trao giải thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành, Trung ương vẫn được quyền dự Cuộc thi về chủ đề “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế” lần thứ II, nhưng cần ghi rõ mức giải và đơn vị đã tổ chức cuộc thi.

- Không nhận tác phẩm đã đoạt giải của Giải Báo chí quốc gia.

- Không xem xét tác phẩm dự giải của tác giả vi phạm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Luật Báo chí, Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật khác.

- Tác giả gửi tác phẩm dự thi tự chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tác phẩm.

V. ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI

- Tác giả dự giải Cuộc thi gồm: Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; dân quân tự vệ, dự bị động viên các huyện, thị xã, thành phố Huế; các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên, cộng tác viên của các cơ quan thông tấn, báo chí là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.   

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm phù hợp với yêu cầu và điều kiện dự giải. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả của nhóm tối đa là 05 người.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký cuộc thi không được gửi tác phẩm tham dự giải. 

VI. HÌNH THỨC VÀ SỐ LƯỢNG GIẢI THƯỞNG

1. Hình thức khen thưởng:

- Giải thưởng Cuộc thi về chủ đề “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế” lần thứ II năm 2021 sẽ được trao cho các tác phẩm xuất sắc của 03 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, truyền hình.

- Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải gồm: Quyết định công nhận đoạt Giải của Ban Tổ chức, biểu tượng Giải kèm theo tiền thưởng tương ứng với giá trị Giải.

- Đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham dự giải gồm: Giấy khen của Ban Tổ chức, kèm theo tiền thưởng.

2. Số lượng và giá trị Giải thưởng:

Mỗi loại hình TP có 01 Giải A, 02 Giải B, 03 Giải C và một số Giải Khuyến khích.

 Tổng cộng 03 loại hình tác phẩm có 18 Giải chính thức gồm:

  • 03 Giải A, mỗi giải 08 triệu đồng.
  • 06 Giải B, mỗi giải 05 triệu đồng.
  • 09 Giải C, mỗi giải 03 triệu đồng

- Giải Khuyến khích, mỗi giải 1,5 triệu đồng.

- Và một số tặng thưởng của Cuộc thi.

Tiền thưởng nêu trên đã bao gồm thuế thu nhập mà các tác giả đoạt giải phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Báo Thừa Thiên Huế Online…

VII. CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC GIẢI THƯỞNG

Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy tỉnh Thừa Thiên Huế và Phòng Xây dựng đảng – Nội chính Báo Thừa Thiên Huế là Cơ quan Thường trực Cuộc thi về chủ đề “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế” lần thứ II, có nhiệm vụ:

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

2. Đầu mối nhận tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự Giải; tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm và tập thể đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.

3. Chủ trì, phối hợp tham mưu về nội dung và bảo đảm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo chấm Giải.

4. Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ công bố và trao Giải “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế” lần thứ II, năm 2021.

VIII. BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI

1. Ban Giám khảo Cuộc thi gồm: Ban chấm Sơ khảo và Ban chấm Chung khảo do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Cơ quan Thường trực Giải.

2. Giúp việc cho Ban Giám khảo có Tổ Thư ký và Tổ giúp việc do Trưởng Ban Tổ chức ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Cơ quan Thường trực Giải.

3. Ban Giám khảo xây dựng Quy chế chấm giải phù hợp với yêu cầu của Thể lệ giải và Luật Báo chí trình Trưởng Ban Tổ chức xem xét thông qua.

IX. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ GIẢI

1. Thời gian nhận tác phẩm:

Từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 01 tháng 12 năm 2021.

2. Địa chỉ nhận tác phẩm:

Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Mang Cá lớn, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); Phòng Xây dựng đảng – Nội chính, Báo Thừa Thiên Huế (61 Trần Thúc Nhẫn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tác phẩm gửi qua đường bưu điện ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm dự giải Cuộc thi về chủ đềXây dựng nền quốc phòng toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế” lần thứ II, năm 2021. Tác giả cần ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email… của tác giả.

3. Thời gian tổng kết và trao Giải: Vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12).

Thể lệ này được thông báo rộng rãi trên Báo Thừa Thiên Huế Online, Trang Thông tin điện tử tổng hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (bchqsthuathienhue.com.vn) và trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, tạp chí xuất bản tại Huế./.

    BAN TỔ CHỨC

 


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 45
Hôm qua : 535
Tháng 07 : 24.548
Tháng trước : 21.873
Năm 2021 : 149.833
Năm trước : 68.810
Tổng số : 218.643