• :
  • :
LLVT THỪA THIÊN HUẾ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - LLVT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG " PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ"
<a href="/truyen-thong-llvt" title="TRUYỀN THỐNG LLVT" rel="dofollow">TRUYỀN THỐNG LLVT</a>
   Trải qua 76 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng lớn mạnh, cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dự báo thời tiết
Lịch
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 1.332
Tháng 09 : 68.055
Năm 2021 : 262.247