• :
  • :
LLVT THỪA THIÊN HUẾ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - LLVT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG " PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ"
<a href="/truyen-thong-llvt" title="TRUYỀN THỐNG LLVT" rel="dofollow">TRUYỀN THỐNG LLVT</a>
                    Cách đây 27 năm về trước, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương trước những âm mưu chống phá, gây bạo loạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, chống phá Nhà nước ta. Trước tình hình đó để kịp thời đối phó với các tình huống trên không xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 10/5/1994 Bộ Quốc Phòng đã quyết định thành lập Đại đội 594 ...
Dự báo thời tiết
Lịch
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 24
Tháng 06 : 12.024
Năm 2021 : 115.436