• :
  • :
LLVT THỪA THIÊN HUẾ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - LLVT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG " PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ"
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện Phong Điền

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Thực hiện tốt công tác này không chỉ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội thường trực, mà còn là cơ sở để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao cho địa phương, cơ sở.

Là địa bàn nằm đầu cửa ngõ của tỉnh Thừa Thiên Huế, do tác động của kinh tế thị trường cũng như nhu cầu về việc làm, nên hàng năm huyện Phong Điền có phần lớn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) đi làm ăn xa; trên địa bàn có khu công nghiệp Phong Điền đã thu hút một lượng lao động trong đó thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác tuyển quân. Nắm chắc đặc điểm địa bàn; nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò công tác tuyển quân trong thời kỳ mới; những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tham mưu đúng đắn, kịp thời của cơ quan quân sự huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, nên công tác tuyển quân trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới và đạt được kết quả thiết thực.

 

Hội nghị triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện, các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn đã có sự thống nhất cao về quan điểm, nhận thức và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương ra nghị quyết lãnh đạo, ban hành các chỉ thị, kế hoạch công tác tuyển quân. Thông qua thực hiện “tròn khâu” trong công tác tuyển quân, các địa phương đều tiến hành đúng quy trình đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám tuyển bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện các bước đăng ký, thống kê và tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định. 

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã phát huy tốt vai trò của Hội đồng NVQS, nhất là cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn, thôn đội trưởng trong việc nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi SSNN; đồng thời, xác định đúng các đối tượng tạm vắng và các đối tượng trong diện tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ theo Điều 41 của Luật Nghĩa vụ quân sự. Tổ chức sơ khám ở xã, thị trấn; khám tuyển ở huyện bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc; lựa chọn được những công dân có đủ điều kiện cả về sức khỏe cũng như tiêu chuẩn chính trị để SSNN khi có lệnh. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt buổi gặp mặt, giao lưu giữa công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ với quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương.

Công tác khám tuyển luôn được quan tâm và  giám sát chặt chẽ

Thông qua các hoạt động trên vừa có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, vừa tạo động lực thúc đẩy thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Quá trình tuyển quân thực hiện theo đúng phương châm: Liên hoan tại nhà, tiễn đưa tại xã, thị trấn, giao quân tại huyện. Buổi lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, đúng quy định, thực sự là ngày hội tòng quân của địa phương, mang ý nghĩa to lớn về việc tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn dân về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức giao nhận quân nhanh, gọn, bảo đản an toàn và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Mặt khác, huyện thống nhất lấy hiệu quả tuyển quân là tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các xã, thị trấn; nhằm đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện.

Hằng năm, trước khi bước vào mùa tuyển quân, Ban CHQS huyện tham mưu cho Hội đồng NVQS và chủ trì tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, thành viên Hội đồng NVQS, cán bộ chuyên trách làm công tác tuyển quân, nhằm thống nhất về quan điểm, chủ trương, quy trình tuyển quân, rút kinh nghiệm công tác tuyển quân của những năm trước; đặc biệt là nội dung, quy trình xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng và trong tuyển quân. Qua đó, tạo cơ sở cho triển khai thực hiện công tác tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng luật.

Lãnh đạo huyện Phong Điền tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tại nhận quân

      Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, các địa phương trong huyện đã làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, như: tặng quà cho gia đình hoàn cảnh khó khăn có con, em đang thực hiện NVQS; tổ chức tốt việc đón tiếp, đăng ký, quản lý quân nhân xuất ngũ tại địa phương; phối hợp với Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc phòng và các trường dạy nghề khác trên địa bàn tỉnh; tổ chức tư vấn, định hướng, tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ được học nghề theo nguyện vọng, nhanh chóng ổn định cuộc sống cho quân nhân hoàn thành NVQS, tại ngũ về địa phương... Thông qua việc thực hiện các chính sách đó đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; là động lực trực tiếp cổ vũ, động viên công dân yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, hằng năm, địa phương đều hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng công tác tuyển quân ngày càng cao.

Thanh niên huyện Phong Điền hăng hái lên đường nhập ngũ

Tuy nhiên, công tác tuyển quân trên địa bàn huyện vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế như: Nhận thức của một số ban, ngành, đoàn thể địa phương và một bộ phận Nhân dân đối với công tác tuyển quân còn giản đơn; việc quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn về công tác tuyển quân chưa thật sâu sắc; công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi SSNN còn thiếu đồng bộ; việc tổ chức thực hiện quy trình tuyển quân từng bước, từng khâu có nơi còn thiếu chặt chẽ; một số địa phương còn lúng túng trong thực hiện tuyển quân theo phương thức “tròn khâu”. Công tác phối hợp giữa địa phương với các đơn vị nhận quân chưa chặt chẽ, nhất là việc nắm bắt về đặc điểm, nhiệm vụ, nhu cầu và yêu cầu tuyển quân của đơn vị; nhận thức về mục đích, yêu cầu, nội dung công tác tuyển quân theo quy trình mới chưa đầy đủ; còn có tư tưởng ỷ lại, “khoán trắng” cho địa phương...

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Quân đội trong tình hình mới, thời gian tới đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, các địa phương cơ sở cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương; quyền, nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ Tổ quốc và thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Trước hết, Ban CHQS xã, thị trấn cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân nắm chắc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh Nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho các công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS nhận thức đầy đủ việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự là vinh dự, tự hào của tuổi trẻ; đồng thời, cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, Ban CHQS xã, thị trấn cần kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục thường xuyên với tuyên truyền, giáo dục có trọng tâm, trọng điểm, nhất là vào trước và trong mỗi giai đoạn tuyển quân, nhân dịp các ngày lễ, hội, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương...

Hai là, phối hợp chặt chẽ giữa quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể trong huyện, các địa phương có thanh niên SSNN trong công tác tuyển quân. Chú trọng làm tốt khâu thâm nhập, tuyển chọn công dân nhập ngũ, không để các thanh niên không đủ tiêu chuẩn về chính trị nhập ngũ vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; đề cao vai trò, trách nhiệm của Ban CHQS xã, thị trấn, các đồng chí cán bộ Ban CHQS huyện làm nhiệm vụ chuyên quản địa bàn, nhất là trong khâu “3 gặp, 4 biết”. Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Có biện pháp quản lý và xử lý kiên quyết, nghiêm minh đối với các trường hợp trốn tránh thực hiện NVQS, các trường hợp đào bỏ ngũ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trong thời gian tới.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác tuyển quân. Theo đó, hằng năm vào trước thời điểm tổ chức tuyển quân, cấp ủy Đảng các cấp nhất thiết phải có nghị quyết chuyên đề về công tác tuyển quân với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Chính quyền các cấp từ xã, thị trấn đến thôn, xóm tập trung quán triệt sâu sắc nghị quyết của cấp ủy, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt; gắn trách nhiệm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên với chất lượng và chỉ tiêu được giao; kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương, cơ sở trắng về chỉ tiêu tuyển quân.

Bốn là, làm tốt công tác đăng ký, quản lý và thực hiện tốt việc tuyển chọn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng ở cấp khối, xóm, xã, thị trấn, khắc phục triệt để hiện tượng đơn giản, chủ quan, thiếu công bằng trong đăng ký, quản lý nguồn SSNN; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe chặt chẽ, có biện pháp phân loại, kết luận chính xác; đề cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ y, bác sỹ Hội đồng Khám tuyển trong quá trình khám và kết luận về sức khỏe, làm cơ sở cho việc phát lệnh gọi công dân nhập ngũ sau này. Nhất thiết phải tiến hành xét nghiệm HIV, ma túy cho 100% số công dân tham gia khám tuyển NVQS, nhằm khắc phục tình trạng đổi, trả sau khi đơn vị nhận quân tiến hành phúc tra về sức khỏe.

Năm là, nâng cao trách nhiệm của cơ quan quân sự các cấp, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân. Cơ quan quân sự các cấp cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về ban hành các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch công tác tuyển quân; cơ quan quân sự cấp trên trực tiếp quán triệt, triển khai và hướng dẫn, giúp đỡ cơ quan quân sự cấp dưới trong tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện cần chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức tập huấn, phân rõ trách nhiệm cán bộ phụ trách từng địa bàn để nắm chắc chất lượng nguồn ngay từ thôn, xóm, trong các cơ quan, nhà trường, công ty, xí nghiệp. Phát huy tốt vai trò của các thành viên Hội đồng NVQS, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân./.

 

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thắng

Tiểu đoàn trưởng - Tiểu đoàn Dự bị Động viên huyện Phong Điền


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 499
Hôm qua : 1.105
Tháng 05 : 23.587
Tháng trước : 27.166
Năm 2024 : 122.131
Năm trước : 319.267
Tổng số : 1.196.520