• :
  • :
LLVT THỪA THIÊN HUẾ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - LLVT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG " PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ"

Lực lượng vũ trang Phú Lộc với Phong trào thi đua Quyết thắng toàn diện, đồng bộ, hiệu quả

Giai đoạn 2019 - 2024, phát huy truyền thống vẻ vang của huyện Phú Lộc, Phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT trong huyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Xem nhiều
Video liên quan